RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg

Clubinfo| De club historie

R.G.H.C. Tempo’34 verleden, heden en toekomst. Van 1934 naar 2034.

Opgericht op 10 oktober 1934 door Mr. X.A.F. Schuit, Daaf Matson en Teun Stok heeft de R.G.H.C. Tempo’34 een turbulent verleden achter zich.

In 1934 tijdens de crisisjaren was er op Rotterdam-Zuid een duidelijke behoefte aan een hockeyvereniging en besloten de bovengenoemde heren de hockeyvereniging "R.M.H.C. O.K." op te richten. Deze naam werd op last van de KNHB binnen enkele maanden veranderd in "R.M.H.C. Tempo '34". We kregen de beschikking over een veld aan de Kromme Zandweg dat we deelden met een voetbalvereniging. De kwaliteit van het veld liet zeer te wensen over en was een aardige knollentuin.

Tijdens de oorlog werd er nog zoveel als mogelijk gespeeld maar het gebeurde regelmatig dat eerst de bomen en takken van het veld verwijderd moesten worden, omdat die bestemd waren voor de kachels. De Duitse bezetters waren van mening dat onze naam teveel Engelse invloed had, en daardoor is de naam "Rotterdamse Mixed Hockeyclub Tempo’34" veranderd in "Rotterdamse Gemengde Hockeyclub Tempo’34", en zo is het tot heden gebleven.

Na de oorlog kregen we de beschikking over een veld op sportpark Varkenoord, onder de rook van het Feyenoord stadion. Het grote voordeel was dat we een eigen veld hadden waar alleen op gehockeyd werd, en waar het gras korter gemaaid werd dan op de voetbal- en korfbalvelden. Een gemeentekantine werd ons clubhuis waar ook alle andere sporten als voetballen, korfbal, handbal en atletiek hun vertering genoten. De douches waren de bekende badgeisers waar je met een muntje vijf minuten lang mocht douchen. Hilarisch was altijd als het muntje op was, en je onder een koude douche terecht kwam.

In 1964 kregen we de beschikking over een nieuw sportcomplex met drie velden aan de Spinozaweg en kwam onze droom uit om over een eigen clubhuis te beschikken. Een prachtig clubhuis werd met veel zelfwerkzaamheid gebouwd. Na vijf jaren was het al weer te klein en werd het oppervlak bijna verdubbeld. Kijken we naar de leden van toen, dan kwam ca. 80% van de leden uit Zuidwijk, Pendrecht, tuindorp Vreewijk, Bloemhof en Charlois. Veel jonge leden kwamen van de Van Oldenbarneveld HBS en het Charlois Lyceum waar de gymleraren erg hockeyminded waren. Op het complex aan de Spinozaweg groeide en bloeide onze vereniging en werd er naast het hockeyen eveneens veel georganiseerd zoals klaverjas- en bridgeavonden, het Sinterklaasfeest, oudejaarsnachtfeesten en barbecues.

Het eerste familietoernooi in Nederland werd daar georganiseerd in 1974, een toernooi waar de ouders, buren en vrienden van de leden onder aangepaste spelregels een balletje konden slaan.

Onze buren op dit complex waren DRL en Belvedère en zij groeiden eveneens zeer sterk, waardoor er een tekort aan speelruimte kwam. Op een zeker moment werden wij gevraagd of er bereidheid was om te verhuizen. Hierdoor konden de beide verenigingen uitbreiden en kregen wij een nieuw complex aan de Charloisse Lagedijk met vier velden en wederom een eigen clubgebouw, het huidige complex.

In 1981 werd er verhuisd en ook hier werd met veel zelfwerkzaamheid een nieuw clubhuis gebouwd.

Het recreantenhockey, waar ouders van jeugdleden ook konden leren hockeyen, werd direct opgestart omdat we over een veldverlichting beschikten, en twee grasvelden werden in de loop van de jaren omgebouwd tot kunstgrasvelden.

Intussen waren veel van onze leden getrouwd en verhuisd naar de omliggende gemeenten als Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, enz. Reden hiervoor was heel eenvoudig, n.l. omdat er op Zuid geen woningen beschikbaar waren voor de eigen jonge bevolking, die daardoor gedwongen werden te verhuizen. Dat is tevens de reden dat van de huidige leden ca. 80% buiten Rotterdam-Zuid wonen en er weinig nieuwe leden komen uit de huidige allochtone bevolking.

De plannen om ons complex aan te passen voor meerdere doeleinden en het multifunctioneel te maken is een goede mogelijkheid om een sportcomplex efficiënter te gaan gebruiken. Feit is dat veel sportcomplexen doordeweeks overdag weinig gebruikt worden hetgeen eigenlijk een verspilling is van gemeenschapsgeld. Met aanpassing van de huidige accommodatie kan er overdag veel gedaan worden aan buitenschoolse opvang, buurtwerk, schoolsport, enz, enz. Uiteraard zal er ruimte hiervoor gecreëerd moeten worden.

Een eerste aanzet om de huidige bevolking van Zuidwijk, Pendrecht en Charlois meer hockeyminded te maken begint langzaam vormen aan te nemen. Een eerste project, deelname aan het initiatief van Schoolsportverenigingen, is hiervoor als eerste project in Nederland, vorig jaar opgestart en heeft er al toe geleid dat de eerste nieuwe leden uit dit initiatief verwelkomd mochten worden. De duurzame deelname van Tempo ‘34 aan het stimuleren van de hockeysport via scholen in Rotterdam-Zuid zal de komende jaren naar verwachting meer resultaten op gaan leveren.

De verdere plannen van de Gemeente Rotterdam, de deelgemeente Charlois en het Pact op Zuid om o.a. Zuidwijk, Pendrecht en Charlois te revitaliseren heeft omgetwijfeld een gunstig effect voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging omdat hiermee tevens de samenstelling van de bevolking verandert.

Een grote barrière voor onze verdere ontwikkeling is al weg genomen en dat is de bereikbaarheid van ons complex. Met het verlengen van de Zuiderparkweg, die nu sinds vorig jaar langs ons complex loopt, is een grote wens van 25 jaren uitgekomen. De jeugd kan ons nu gemakkelijk op de fiets bereiken, hetgeen voorheen moeilijk was omdat in het donker over de bochtige Charloisse Lagedijk gefietst moest worden. Verder zal door de toekomstige aansluiting op de Rhoonse Baan onder de A15, de bereikbaarheid van onze vereniging vanaf Rhoon ook verder verbeterd worden.

In 2010 vierde onze vereniging haar 75-jarig bestaan. Vandaag de dag wonen onze leden voor ca. 80% buiten Rotterdam-Zuid. Met alle huidige plannen mogen we verwachten dat met ons 100-jarig bestaan in 2035 er een veel groter deel van onze leden weer uit Rotterdam-Zuid komen, daar waar eens onze geboortegrond was.

 

Bob Hofstee, erelid.Een aantal bekende hockeyspelers en -speelsters zijn hun carrière ooit bij Tempo begonnen, zoals Bart Looye, Fatima Moreira de Melo, Janneke Schopman en Caroline Nieuwenhuizen-Leenders.