RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg

Arbitrage - Spelregels

Verantwoordelijkheid en aanspakelijkheid

Iedereen die met hockey te maken heeft wordt geacht op de hoogte te zijn van de Rules

 of Hockey (de Spelregels) en alle informatie die daar bij hoort, zoals de twee jaarlijkse

 briefings, speciaal door de KNHB uitgevaardigde reglementen, experimentele

 regeltoepassingen, etc. Alle deelnemers worden geacht zich overeenkomstig die

 regelgevingen te gedragen.

 

Veiligheid

De nadruk ligt op veiligheid. Iedereen die bij het hockeyspel is betrokken moet zich

 dusdanig gedragen dat zijn eigen veiligheid en die van een ander is gewaarborgd.

 Regelgeving op dit gebied moet worden gevolgd. Spelers moeten er zich van vergewissen

 dat hun materiaal geen gevaar voor hunzelf of hun tegenstanders oplevert.


De club, de KNHB noch de arbiters zijn verantwoordelijk of aansprakelijk bij het niet

 volgen van de reglementen. Het controleren van de uitrusting voor een wedstrijd bestaat

 slechts uit het vluchtig constateren dat het materiaal in overeenstemming is met de

 reglementen.


Scheidsrechters spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van wedstrijden en het

 toezien op een sportief verloop.

 

Invoering en verantwoordelijke lichamen

De Rules of Hockey (de Spelregels) zijn van toepassing op alle hockeyers en officials. De

 KNHB bepaalt de invoeringsdatum. De laatste regelgeving is per 1 september 2009 van

 kracht.

.

De Rules of Hockey wordt uitgebracht door de Hockey Rules Board onder de

 verantwoordelijkheid van de International Hockey Federation (FIH).

 

Onderstaand volgen de relevante links:

 

Rules of Hockey:

http://www.fihockey.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,1181-195549-212772-148180-0-file,00.pdf

 

De Spelregels veldhockey:  http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefingen/spelreglement+veldhockey/cDU774_Spelreglement+veldhockey.aspx

 

Rules of Indoor Hockey: 

http://www.fihockey.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,1181-195830-213053-148981-0-file,00.pdf

 

Spelregels zaalhockey: 

 

Spelregels Jongste Jeugd: