RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg

Clubinfo| Lidmaatschap Contributie

Contributie en tarieven 

De contributie categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen

Veldhockey

Senioren

18 jaar of ouder

€ 350,-

A-jeugd

16 of 17 jaar

€ 330,-

B-jeugd

14 of 15 jaar

€ 330,-

C-jeugd

12 of 13 jaar

€ 330,-

D-jeugd 8/11 tallen

10 of 11 jaar

€ 330,-

E-jeugd  8 tallen

8 of 9 jaar

€ 285,-

E-Jeugd 6 Tallen 
                              8 of 9 jaar 
                        € 285,-

F-jeugd 3/6 tallen

7 jaar

€ 260,-

Super mini’s

6 jaar

€ 225,-

Funkey

4 of 5 jaar

€ 210,-

Recreant / trainingslid

 

 € 255,-

Zaalhockey **

 

 

Senioren

 € 95,-

Jeugd

 

€ 85,-

** Voor alle A t/m E-teams is zaalhockey een verplicht onderdeel van het hockeyseizoen. Zaalhockey komt hockeytechnische kwaliteiten zeer te goede. 

Lidmaatschap (Inschrijfgeld)

 

 

Lidmaatschap

geldt voor alle nieuwe leden ongeacht categorie

35,-

Om lid te kunnen worden betaalt een nieuw lid (eenmalig) lidmaatschapsgeld. Deze ook wel inschrijfgeld genaamd, betreft niet de administratieve kosten voor verwerking van gegevens in een database. Ieder nieuw lid betaalt lidmaatschapsgeld als bijdrage aan de reeds aangelegde accommodatie en wordt in één keer bij aanmelding in rekening gebracht.

Overig

Maximale gezinscontributie

geldt alleen voor veldhockey

€ 915,-


 


Donateur

Vrienden van Tempo’34

85,-

Kortingen

Studentenkorting

 

45,-

Studentenkorting, in de vorm van een restitutie, kan aangevraagd worden door senioren die aan kunnen tonen full-time student te zijn. Hiervoor dient het lid een kopie van zijn/haar geldige studentenkaart aan de penningmeester te verstrekken [email protected] De korting dient per seizoen opnieuw te worden aangevraagd.

 

 

 


Jeugdsportfonds

Onder voorwaarden, o.a. een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon, kan de contributie voor jeugdleden worden voldaan door het jeugdsportfonds. Raadpleeg hiervoor www.jeugdsportfonds.nl of mail naar [email protected]

 

Schoolsportvereniging: Een SVV-lid betaalt voor een lidmaatschap van een jaar € 100,-. Voor een halfjaar € 50,-NIKKI


Voor het innen van de contributies wordt er gebruik gemaakt van de diensten van NIKKI die werkt met een Ideal  betaling. 

Tevens kunt u via NIKKI gespreid betalen in 10 termijnen. Kosten hiervoor zijn € 19,-- . Nieuwe leden die lid worden na 1 januari ( vallend in het lopende seizoen ) hebben die mogelijkheid niet.

 

 

Recreanten

Recreanten mogen maximaal 6 wedstrijden meespelen in de reguliere competitie. Wordt dit aantal overschreden, dan geldt het reguliere lidmaatschap. De aanvoerd(st)er van het betreffende team meldt dit bij de ledenadministratie.

 
Korting bij lidmaatschap ná 01-01

Indien u lid wordt ná de winterstop, i.c. in de tweede helft van het seizoen (start eind februari) , betaalt u voor het restant van het seizoen slechts 50 % van de normale contributie, exclusief het inschrijfgeld van € 35,00.
 
Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding is een incassomachtiging verplicht en volgt afschrijving binnen één maand na factuurdatum.  Bij niet tijdige betaling, wordt de contributie verhoogd met een bedrag van €  25,00 en volgt een speelverbod. Indien de contributie én de boete uiteindelijk niet kan worden geïncasseerd, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten komen volledig voor rekening van het lid.

Niet in staat om te betalen

Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen, dient u binnen 4 weken contact op te nemen met de penningmeester. Deze zal dan met u overleggen op welke wijze de betaling wél kan geschieden.
 
Tussentijdse opzegging!

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap, blessures, stages etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

Opzeggen

Opzeggingen dienen schriftelijk én tijdig (vóór 1 mei van het lopende seizoen) bij ons binnen zijn. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected] (let er zelf op dat u een bevestiging ontvangt)

Indien na 30 april wordt opgezegd, wordt een boete  van € 50,- in rekening gebracht.

Het lid wordt niet uitgeschreven totdat deze boete is betaald.

Indien na 15 mei wordt opgezegd, wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen, bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap, blessures, stages etc. geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van contributie.

SVV-leden worden automatisch aan het einde van het seizoen uitgeschreven.