RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
header-tempo-1.jpg header-tempo-2.jpg header-tempo-3.jpg

Clubinfo| Lidmaatschap Opzeggen

Opzeggingen dienen schriftelijk èn tijdig (vóór 1 mei van het lopende seizoen) te worden gedaan door een mail te sturen naar Opzeggen of via de post te sturen naar onderstaand adres t.a.v. "de ledenadministratie". 

Indien na 30 april wordt opgezegd, wordt een boete in rekening gebracht. 

Het lid wordt niet uitgeschreven totdat deze boete is betaald.

Indien na 15 mei wordt opgezegd, wordt de volledige contributie in rekening gebracht. 

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen, bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap, blessures, stages etc. geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van contributie. 

SVV-leden worden automatisch aan het einde van het seizoen uitgeschreven. 


Adres secretariaat;

R.G.H.C. Tempo ’34
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53088
3008 HB ROTTERDAM