RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Rotterdamse Gemengde Hockey Club Tempo’34, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342251. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
   1. zich aanmeldt als lid: naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, IBAN, te naamstelling IBAN, lidnummer / bondsnummer;
   2. zich aanmeldt als vrijwilliger, niet zijnde lid: naam, adres, emailadres, telefoonnummer;
   3. een Tempopas aanvraagt: naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, gebruikersnaam, wachtwoord;
   4. het contactformulier op onze site gebruikt: e-mailadres;
   5. onze website bezoekt: geen.

  2. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
   1. het lidmaatschap te effectueren;
   2. contact met u op te nemen of te onderhouden;
   3. Tempopas te effectueren en bij bestellen van alcoholhoudende drank leeftijd te controleren.

 2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  1. U kunt contact opnemen met de secretaris ([email protected]) voor:
   1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
   2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
   4. correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
   5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door R.G.H.C. Tempo’34.

 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
  2. Uw gegevens, m.u.v. die nodig zijn voor een Tempopas, zijn opgeslagen in het leden informatiesysteem LISA van LISA Informatiesystemen B.V. in Almere.
  3. Uitsluitend bestuursleden en commissieleden hebben op ‘need to have’ basis toegang tot Lisa, met autorisaties die passen bij hun functie. Het toegangsbeheer is belegd bij ICT-beheerder en secretaris.
  4. Uw gegevens voor de Tempopas zijn opgeslagen bij Twelve B.V. in Utrecht
  5. Wij, LISA Informatiesystemen en Twelve B.V. hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen, onder andere:
   1. Alle personen die namens RGHC Tempo'34 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan:
   2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
   3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
                    
 4. DERDEN
  1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
   1. KNHB (LISABond)/DWF :
    Lidnummer / bondsnummer, naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, team(historie), ondersteuning(historie), wedstrijd / training / fluit / diensten historie
   2. Twinfield t.b.v. boekhouding:
    Lidnummer / bondsnummer, naam, emailadres, IBAN, factuurinformatie/historie
   3. K t.b.v. innen van contributie:
    Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, IBAN, factuurinformatie/historie
   4. Drillster t.b.v. scheidsrechter opleiding:
    Lidnummer / bondsnummer, naam, emailadres
   5. Twelve t.b.v. Tempopas:
    Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht
   6. Vrijwilliger-OK t.b.v. VOG:
    Naam, Geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer, E-mailadres
   7. Kicks 'n Sticks t.b.v. trainingsdoeleinden                                                           Lidnummer, naam, emailadres 
  2. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). voor meer informatie over hoe wij omgaan met foto- en filmopnamen, zie ons foto- en filmprotocol.

 5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Financiële gegevens blijven 7 jaar bewaard. Spelers- en begeleidingshistorie, bardiensten, fluitdiensten, vrijwilligersrollen blijven bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap of vrijwilligersdienstverband.
  2. Wij bewaren naam, adres en emailadres in Lisa t.b.v. een oud-leden administratie om u op de hoogte te houden van bijzondere festiviteiten tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder 2).

 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
 7. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
  De vigerende versie is die van 13 maart 2021