RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg

Sponsoring| Sponsor worden

Waarom is hockey interessant om te sponsoren?


Hockey is de snelst groeiende sport in Nederland.Hockey is een sport met een goed imago. Door sponsoring van een hockeyclub, -team of andere aan de sport gelieerde zaken bereikt u diverse doelgroepen: gezinnen, studenten en bedrijven. De hockeyers en haar vrienden/gezin zijn relatief hoog opgeleid en velen hebben een belangrijke positie in het bedrijfsleven. Door sponsoring bereikt u deze interessante doelgroep.

Waarom is Tempo ‘34 interessant om te sponsoren?


Naast alle voordelen van hockey als sport staat Tempo ‘34 bekend om zijn familiesfeer en gezelligheid. De vereniging bestaat al meer dan 80 jaar en telt bijna 600 leden.

Onderscheidend voor Tempo ‘34 is dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit doet zij door onder andere deel te nemen aan de Schoolsportvereniging (SSV). Een initiatief van NOC NSF.

Dit houdt in:

In een aantal wijken in Rotterdam zijn maar weinig of zelfs geen sportverenigingen. Een schoolsportvereniging is dan dé oplossing. In plaats van dat leerlingen grote afstanden moeten afleggen naar een sportvereniging – en daardoor misschien niet sporten – komen de verenigingen naar de wijk. Leerlingen kunnen direct na schooltijd en in de nabijheid van school sporten.

Ze krijgen les van clubtrainers, worden lid van de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in de reguliere competitie, terwijl de trainingslocatie in de wijk. Tempo ’34 doet hier aan mee en is inmiddels succesvol op drie SSV's!

Dit is van groot belang in deze tijd waarin gezond leven een belangrijke rol speelt . Dat wil u als bedrijf toch ook ondersteunen!!

Hoe bereikt Tempo ‘34 haar leden?


Tempo ’34 bereikt haar leden door reguliere e-mails, social media en website . En in fysieke zin bereikt Tempo '34 haar leden op de club. Langs het veld en in het clubhuis.

En U kunt daar gezien worden. Natuurlijk in levenden lijve, maar ook met uw bedrijf. Een bord langs het veld , een bord in het clubhuis of een advertentie op een beeldscherm in het clubhuis.

Voordelen om te sponsoren voor u als bedrijf op een rij:

1. Door sponsoring bereikt u, en ontmoet u interessante doelgroepen (volwassenen) een potentieel interessante doelgroep (studenten/jeugd)
2. Uw bedrijf laat zien "maatschappelijk verantwoordelijkheid en gezond leven” te ondersteunen. Dit is zeker belangrijk in deze tijd.
3. Ontmoeten van andere sponsoren/bedrijven die voor u van belang kunnen zijn

Tempo '34 heeft twee verschillende groepen sponsoren, waar we erg trots op zijn:


1. Zakelijke sponsoren.

2. De Vrienden van Tempo ‘34, leden en oud-leden die Tempo’34 extra financieel ondersteunen


Heeft u interesse om sponsor te worden?

Stuurt u dan alstublieft een mail naar:  [email protected]