RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
header-tempo-1.jpg header-tempo-2.jpg header-tempo-3.jpg

Vrienden van tempo'34


Beste leden, ouders, vrijwilligers en anderen die Tempo’34  een warm hart toe dragen.

Vrienden van Tempo is opgericht om de club extra te ondersteunen.

Naast het feit dat het bestuur altijd een reserve achter de hand heeft gehouden voor eventuele calamiteiten, wordt er jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking gesteld vanuit de Vrienden. Een belangrijk deel wordt altijd gebruikt voor jeugdactiviteiten zoals het jeugdkamp. Daarnaast komen er jaarlijks wel enkele verzoeken binnen uit andere geledingen van de club, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur, trainingsmaterialen of dergelijke waar de gehele club zijn voordeel mee doet.


Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst waarin het bestuur met u overlegt over de bestemming van de gelden en bekend maakt waar in het afgelopen jaar de gelden aan zijn besteed.

 

Dus zegt het voort! Wordt allemaal Vriend van tempo '34, zodat wij de jeugd en andere doelen binnen onze vereniging blijvend kunnen ondersteunen.