RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
header-tempo-1.jpg header-tempo-2.jpg header-tempo-3.jpg

Club van 100 Doelstellingen


Doel:
Met 50 euro per jaar extra financiën genereren om het jeugdhockeybeleid van Tempo ’34 te ondersteunen met praktische, tastbare en bruikbare materialen ten behoeve van training en wedstrijden, zoals bijvoorbeeld spelattributen, trainingshesjes, scorebord. R.G.H.C. Tempo ‘34 is financieel gezond, maar de wensen passen niet altijd binnen de begroting. Het doel van de Club van 100 is om geld in te zamelen voor investeringen waardoor uiteenlopende wensen vervuld worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend voor de Club van 100 is dat het geld steeds aan een project wordt besteed om met name het jeugdhockeybeleid goed te ondersteunen, zodat alle jeugd met plezier en goed materiaal kan sporten binnen Tempo ’34 en hierdoor langere tijd betrokken blijft bij de club.

Wie kan lid worden?
Bedrijven, individuele personen, teams, kortom iedereen die graag Tempo ’34 wil ondersteunen en sponsoren.

Hoe word je lid?
Door middel van een inschrijfformulier kun je je aanmelden, waarbij je na het betalen van 50 euro lid bent van de Club van 100 Tempo ’34 voor het hele seizoen.
Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de jeugd.

Wat krijg je terug?
  • naam op bord Club van 100 bij ingang clubhuis;
  • vermelding op de website van Tempo ‘34 met een link naar uw bedrijf indien van toepassing;
  • vermelding op de TV’s (narrow casting) in het clubhuis;
  • jaarlijkse netwerkborrel met korte presentatie waaraan de gelden besteed zijn EN mogelijkheid tot meebeslissen waaraan het volgende jaar de gelden vanuit de club van 100 worden besteed;
  • dankbaarheid voor het ondersteunen van het jeugdhockeybeleid van Tempo ‘34;