RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
Dames1 Web_1.jpg Dames1_Bewerkt_2.jpg Dames1_bewerkt_3.jpg Dames1_Bewerkt_4.jpg Foto 1_Heren2_bewerkt.jpg Heren2_bewerkt3.jpg Heren2_bewerkt_2.jpg Tempo feest_bewerkt1.jpg Tempo feest_bewerkt2.jpg Tempo feest_bewerkt3.jpg
Arbitrage 1-9

Wijziging procedure afmelden fluiten

Beste leden,

 

Om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden op Tempo '34 goed worden gefloten, werken we met een arbitragebeleidsplan waarin de belangrijkste afspraken en ambities zijn vastgelegd. Van zowel, jeugdspelers, ouders van jeugdspelers, als van de senioren wordt verwacht dat zij zich actief opstellen als vrijwilliger binnen de club. Eén manier om dat te doen, is het fluiten van wedstrijden. Het bestuur verwacht van alle leden vanaf de B-jeugd dat zij in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart en zich dan ook een aantal keren per seizoen beschikbaar stellen voor het fluiten van wedstrijden.

 

De afgelopen seizoenen is het te vaak voor gekomen dat de arbitrage planner te veel met afmeldingen geconfronteerd wordt voor het fluiten hockeywedstrijden. De arbitragecommissie zal dan ook vanaf dit seizoen zelf geen vervangers meer indelen. De verantwoordelijkheid voor het regelen van een vervangende scheidsrechter komt dan ook volledig bij de betrokken speler en zijn of haar team te liggen. Dit geldt dus voor alle leden vanaf de B-jeugd die ingedeeld worden voor het fluiten van wedstrijden. Je naam zal verbonden blijven aan de wedstrijd en indien je niet kan fluiten zal je zelf een vervanger moeten regelen. Hiervoor volg je de nieuw opgestelde procedure vervanging scheidsrechter

 

Procedure vervanging scheidsrechter

Sta jij ingedeeld om te fluiten maar kan je niet? Regel dan zelf binnen je team een vervanger en geef de vervanger door aan de arbitragecommissie. Kan er niemand in je team, dan treedt de procedure vervanging scheidsrechter in werking. Hoe gaat dit te werk:

  1. Ga naar www.tempo34.nl
  2. Log in op ‘MijnTempo’ (mocht je geen inloggegevens hebben klik dan op ‘inloggegevens vergeten en volg die stappen’)
  3. Klik op Club en daarna in het drop-down menu op Scheidsrechters
  4. Hier krijg je een lijst met alle actieve scheidsrechters met e-mailadressen
  5. Zoek je eigen niveau op en zoek scheidsrechters met hetzelfde niveau en mail deze

Mocht je een vervanger hebben gevonden geef deze dan door aan [email protected]zodat deze alle informatie omtrent de wedstrijd kan ontvangen. Let wel, lukt het je dus niet om zelf een vervanger te regelen zoek dan contact op met de coach van het betrokken team. Leg de situatie aan de coach uit en probeer met de coach een oplossing te zoeken. Maar je blijft altijd verantwoordelijk voor de wedstrijd waarop je staat ingedeeld en mogelijkerwijs zal je dus toch zelf je andere afspraak moeten afzeggen om zelf de wedstrijd te fluiten mocht je echt geen vervanging kunnen vinden.

 

Indien je niet komt opdagen, een zogeheten 'no-show', zullen er consequenties volgen vanuit het bestuur waarbij je mogelijkerwijs geschorst zou kunnen worden. Dit wilt natuurlijk niemand, dus zorg er dus altijd zelf goed voor dat je of zelf de wedstrijd fluit of zelf een vervanger vind.

 

We vertrouwen op een ieders medewerking in dezen en hopen dat alle wedstrijden weer door zoveel mogelijk enthousiaste scheidsrechters begeleid zullen worden.