RGHC TEMPO '34 VOOR MEER DAN SUCCESVOL HOCKEY ALLEEN
header-tempo-1.jpg header-tempo-2.jpg header-tempo-3.jpg
Algemeen 6-10

Bericht over Contributies seizoen 2017-2018

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden


Contributie-inning

De contributie tarieven voor Tempo34 zijn dit jaar niet verhoogd (zie Tempo website).

Voor - met name onze nieuwe- leden melden we graag dat de inning van contributies voor Tempo 34 in handen is van Club Collect. Zij zullen u binnenkort factureren op basis van gegevens in LISA, en aan Club Collect moet ook betaald worden.

De zaalhockey-contributie voor jeugdleden (verplicht) wordt tegelijkertijd geïnd. Senior-leden die gaan zaalhockeyen (optioneel) krijgen daarvoor later een aparte factuur.

De contributie kan ineens of in meerdere termijnen (= Gespreid) betaald worden. Via de facturatie wordt een inlogcode geleverd waarmee u uw keuze kunt bepalen en betaling(en) doen.

Besef wel dat er kosten zijn verbonden aan het Gespreid betalen van € 2,- excl BTW per termijn.

Indien leden géén machtigingen hebben afgeven voor Automatisch incasso, wordt er E 10 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij automatische incassering kan het voorkomen dat er te weing saldo op uw bank-rekening staat. Dan wordt de incasso ‘gestorneerd’. Club Collect rekent geen kosten voor een eerste stornering maar wel vanaf een 2e stornering van geincasseerde bedragen dus zorg tijdig voor voldoende saldo op uw bankrekening !

Voor nieuwe leden die de proeftijd doorlopen hebben, geldt een eenmalig Entree van  € 35. Nieuwe Funkeys betalen deze Entree nog niet.

De kosten van de Jongste Jeugd dag (voorjaar 2018)voor F-jes en 1e jaars E-tjes van E 10 worden ook bij de contributie geïnd.


Kortingen

Voor een aantal categorieen leden heeft Tempo een kortingsregeling.

Voor gezinnen met meer dan 2 leden is er de mogelijkheid van familiekorting waarbij een maximum contributie van € 715 geldt. De zaalhockey contributie is daarbij niet inbegrepen.

Tevens kunnen studenten Studentenkorting aanvragen met vertoon (scan aan de Penningmeester) van de College kaart. Deze geldt alleen voor senior-leden (18 jaar of ouder op 1 oktober 2017). Deze korting kan helaas NIET op de contributie worden ingehouden (want loopt niet via Club Collect) en wordt pas achteraf terugbetaald aan studenten na betaling van de contributie.

Leden die een geldige Rotterdam-pas bezitten kunnen tot 1 januari 2018 zich aanmelden voor een Rotterdam-pas-korting van € 25 op vertoon van een scan van de Rotterdam-pas aan de Penningmeester. Ook hier geldt dat de korting pas achteraf wordt terugbetaald.

Zijn uw adres, telefoon of Email-gegevens recentelijk veranderd, geef het dan a.u.b. door aan de Ledenadministratie.

Vragen of opmerkingen kunnen altijd gestuurd worden aan : [email protected]


Veel hockey plezier allemaal !

Het bestuur van RGHC Tempo 34